?>

Nowości:

Korepetycje szkoła podstawowa

Wygodne zasady korzystania ze wsparcia naukowego przez Internet
Komfortowe zasady korzystania ze wsparcia naukowego przez Internet proponuje marka Lektor Personalny. Dla uczniów i ich rodziców ważne jest to, że grafik nauczania ustalany jest za każdym razem indywidualnie. Pierwsza lekcja trwa 60 minut i zapłaci się za nią połowę z sumy ustalonej w kosztorysie. Umowa podpisana jest dopiero po pierwszej lekcji, na czas nieokreślony. Płatności dokonuje się każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez firmę rachunku w wersji elektronicznej. Na każdym etapie nauki z Korepetycje angielski można zrezygnować. Na tyle elastyczne warunki przekonują do korzystania z podanej pomocy naukowej. Poza lekcjami online można korzystać z możliwości dojazdu nauczyciela do domu. Z oferty poza młodymi uczniami mogą skorzystać również dorośli. Indywidualnie przeprowadzane lekcje w domu mogą być zrealizowane na wiele sposobów, w zależności od konkretnych potrzeb naukowych. Opcja skorzystania z indywidualnych lekcji to już stały trend.